Pareigybių sąrašas

PATVIRTINTA                                       
UAB „Pakruojo šiluma“                           
valdybos posėdžio                                   
2018 m. rugsėjo 7 d. protokolu Nr. VP-7

 

 

 

 

UAB „PAKRUOJO ŠILUMA“ PAREIGYBIŲ SĄRAŠAS 

 

Eil. nr.

Pareigybė

Etatai

      1

2

3

     1.     

Direktorius

1

     2.     

Direktoriaus pavaduotojas

1

     3.     

Energetikos inžinierius

1

     4.     

Vyriausiasis  finansininkas

1

     5.     

Inžinierius ekonomistas

1

     6.     

Vyriausiojo finansininko pavaduotojas

1

   7.    

Meistras

1

    8.     

Abonentinės tarnybos viršininkas

1

    9.     

Administratorius

1

10. 

IT specialistas   

1

11. 

Kontrolierius

1

12. 

Vyr. katilų operatorius-šaltkalvis

1

13. 

Katilų operatorius-šaltkalvis

5

14. 

Katilų operatorius-laborantas

1

15. 

Šaltkalvis-suvirintojas

1

16. 

Elektromechanikas

1

17. 

Elektrošaltkalvis

0

18. 

Šaltkalvis

7

19. 

Šaltkalvis-stalius

1

Iš viso 

28