Aktualu

Informacija del COVID-19

NVSC lankstinukas 1

NVSC lankstinukas 2 Asmens veiksmai COVID-19 schema 112 1 

COVID-19 SRAUTU VALDYMAS 112 1 

Nedarbingumo isdavimas kontakto COVID-19 1

GYVENTOJŲ DĖMESIUI!

 

DĖL KORONAVIRUSO GRĖSMĖS, SIEKIANT APSAUGOTI DARBUOTOJŲ SVEIKATĄ, BEI UŽKIRSTI KELIĄ GALIMAM VIRUSO PLITIMUI UAB „PAKRUOJO ŠILUMA“ NEATLIKS GRYNŲJŲ PINIGŲ OPERACIJŲ. KASA KARANTINO LAIKOTARPIU NEDIRBS.

UAB „PAKRUOJO ŠILUMA“ ADMINISTRACIJA

Kaina nuo 2020-04-01

Vartotojų dėmesiui

 

Pranešame, kad vadovaujantis Šilumos ūkio įstatymu ir Šilumos kainų nustatymo metodikos nuostatomis, reglamentuojančiomis šilumos kainų perskaičiavimą, UAB „Pakruojo šiluma“ perskaičiavo šilumos kainą vartotojams.

Nuo 2020 m. balandžio 01 d. šilumos kaina –6.06 ct/kWh (be PVM), iš jų:
    gyventojams - 6,61 ct/kWh (su 9 proc. PVM)
    kitiems vartotojams – 7,33 ct/kWh (su 21 proc. PVM)
Vartotojams, kurie karšto vandens tiekėju pasirinkę UAB „Pakruojo šiluma“:
     - karšto vandens kaina daugiabučiuose namuose - 6,61 Eur/m3 (be PVM), iš jų:

              gyventojams - 7,20 Eur/m3 (su 9 proc. PVM),
              kitiems vartotojams – 8,00 Eur/m3 (su 21 proc. PVM).
     - karšto vandens kaina ne daugiabučiuose pastatuose:

               kitiems vartotojams - 6,43 Eur/m3 (be PVM) arba 7,78 Eur/m3 (su 21 proc. PVM).

Karšto vandens skaitiklių aptarnavimas - 0,90 Eur/vart. (be PVM) arba 1,09 Eur/vart. (su 21 proc. PVM).

 

PAKRUOJYJE MAŽĖJA ŠILUMOS KAINA VARTOTOJAMS

PAKRUOJYJE MAŽĖJA ŠILUMOS KAINA VARTOTOJAMS


Komisija nustatė UAB „Pakruojo šiluma“ bazinę šilumos kainą naujam 5 metų reguliavimo periodui – 6,61 ct/kWh (be PVM), t. y. apie 8 proc. mažesnę, palyginus su dabar galiojančia (7,22 ct/kWh be PVM). Tačiau vartotojai už šilumos energiją mokės dar mažiau dėl susidariusios permokos, kurią UAB „Pakruojo šiluma“ turės grąžinti mažindama šilumos kainą ateities laikotarpiais.

 
 UAB „Pakruojo šiluma“ šilumos kainos, ct/kWh be PVM

Komisija bendrovei šilumos tiekimo veiklai vykdyti reikalingas pastoviąsias sąnaudas sumažino 428,2 tūkst. Eur (sumažintos mokestinės sąnaudos ir darbo užmokesčio fondas) – jos nepripažintos kaip būtinos reguliuojamai veiklai vykdyti, įvertinus ankstesnių laikotarpių faktines sąnaudas.

Taip pat nustatyta, kad UAB „Pakruojo šiluma“ ankstesniais laikotarpiais iš šilumos vartotojų gavo 118,5 tūkst. Eur papildomų pajamų – šis skirtumas susidarė dėl į šilumos kainą įskaičiuotų ir faktiškai patirtų sąnaudų kurui įsigyti, taip pat šilumos įsigijimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų sąnaudų.

Šios lėšos privalo būti sugrąžintos vartotojams, mažinant kainą ateities laikotarpiais. Sprendimą, per kokį laikotarpį susidariusi permoka bus grąžinta vartotojams, turi priimti Pakruojo rajono savivaldybės taryba, nustatydama šilumos kainos dedamąsias pirmiesiems bazinės kainos galiojimo metams.

UAB „Pakruojo šiluma“ kuro struktūroje didžiausią dalį sudaro biokuras – 86 proc. Bendrovės kuro struktūroje biokuro dalis išaugo 2014 m. pastačius 4 MW galios katilą Pakruojo rajoninėje katilinėje (bendra šios investicijos vertė – 1 127,3 tūkst. Eur). 2017–2021 m. planuojama rekonstruoti dvaro katilinę – šiuo metu šilumos gamybai naudojamos gamtinės dujos būtų pakeistos biokuru.

Keičiasi ir UAB „Pakruojo šiluma“ kašto vandens kaina: suskaičiuota kaina vartotojams daugiabučiuose namuose yra 7,42 Eur/m3.

UAB „Pakruojo šiluma“ tiekia šilumą Pakruojo, Linkuvos miestų, Klovainių, Pakruojo bei Petrašiūnų kaimų teritorijose. Bendrovė aptarnauja 1 560 vartotojų, iš kurių 95 proc. – gyventojai.

 

Naujos UAB „Pakruojo šiluma“ šilumos kainos įsigalios Pakruojo rajono savivaldybės tarybai patvirtinus šilumos kainos dedamąsias pirmiesiems bazinės kainos galiojimo metams.

 

Straipsnis iš REGULA.LT. Nuoroda į orginalų tekstą.

Įspėja šilumą mėgstančius daugiabučių gyventojus: gudručiai mokės baudas

Įspėja šilumą mėgstančius daugiabučių gyventojus: gudručiai mokės baudas

 

Senos statybos daugiabučiuose namuose šildymo ir karšto vandens sistema veikia tarsi vientisas organizmas. Nusprendus atlikti šios sistemos remonto ar rekonstrukcijos darbus ir prieš tai nepasitarus su namo administratoriumi galima ne tik padaryti žalos kaimynams, bet ir susimokėti baudą, siekiančią 560 eurų.

 

Būtina susitarti su namo administratoriumi

 

Prieš atliekant bet kokius šildymo ir karšto vandens sistemos remonto ar rekonstrukcijos darbus savo bute, privalu tai suderinti su namo administratoriumi. Tartis nereikia tik tais atvejais, kai remontuojama buto santechninė įranga, esanti už buto karšto ar šalto vandens apskaitos prietaiso – pavyzdžiui, klozetas, kriauklė, vandens maišytuvas. 

Paaiškinti ir patarti, kokius veiksmus reikia atlikti prieš vykdant šildymo ir karšto vandens sistemos remonto ar rekonstrukcijos darbus, turi namo administratorius. 

Žirmūnų būsto direktorius Eimantas Remeikis teigia, kad visi bute atlikti šildymo ar karšto vandens sistemos pakeitimai, nesuderinti su namo administratoriumi, yra nelegalūs ir pažeidžia bendrą sistemos funkcionavimą.

 „Į šiuos šildymo ir karšto vandens pakeitimus įeina radiatorių, gyvatuko perkėlimas į kitą vietą, šių prietaisų keitimas naujais, šildomų grindų sumontavimas prisijungiant prie namo šildymo ar karšto vandens cirkuliacinės sistemos, papildomų radiatorių sumontavimas ir kita“, – vardina E. Remeikis.

 

Už nelegalų remontą teks susimokėti baudą

 

Visi Žirmūnų būsto direktoriaus paminėti darbai priskiriami statinio paprastajam remontui, o pagal galiojantį 2009 m. rugsėjo 29 d. Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymą Nr. 1-172, keičiant buto radiatorius privalomas pastato paprastojo remonto aprašas.

Žirmūnų būsto direktorius aiškina, kad atliktų darbų atitikimą paprastojo remonto aprašui turi patvirtinti pastato valdytojas – administratorius ar bendrijos pirmininkas. Keičiant gyvatuką, aprašas nėra būtinas, tačiau keitimo darbai privalomai derinami su pastato valdytoju. 

„Galbūt tvarka skamba sudėtingai, tačiau visi derinimo darbai atliekami gana greitai. Svarbu suprasti, kad bet kokie nesuderinti sistemos pakeitimai daro tiesioginę žalą kaimynų komfortui, padidėja pastato išlaidos šildymui ir karšto vandens cirkuliacijai. Todėl Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekse numatyta gana griežta piniginė bauda už šių nuostatų nepaisymą – nuo 300 iki 560 eurų“, – perspėja E. Remeikis.

 

Sistemos „rekonstruotojai“ nelieka nepastebėti

 

Anot jo, daugiabučio namo šildymo sistemą galima suvokti kaip nuolat ratu, vamzdynais, per visas patalpas ir radiatorius keliaujantį termofikatą (karštą vandenį su priemaišomis), kuris vėsta ir šilumą atiduoda per šildymo prietaisus (radiatorius), neizoliuotus vamzdynus butuose ir t.t.

 „Taigi, bute susimontavus didesnį ir galingesnį radiatorių, šis šilumos atiduos daugiau nei numatyta. Kai kurie butai name ims šalti, dėl to teks padidinti termofikato temperatūrą. Taip atsiras butų, kurie bus perkaitinami, o už tai visiems butų savininkams teks sumokėti papildomai“, – aiškina jis.

 

 

 

Dažniausi šildymo ir karšto vandens sistemos remonto pažeidimai

 

 Montuojant gyvatuką parenkamas per galingas prietaisas;

 Sumontuojamos per mažo diametro (žymiai mažesnio nei vamzdynas) jungiamosios dalys (alkūnės, jungtys, trišakiai), todėl sumažina vandens srautą;

 Sumontuojamos šildomos grindys;

 Sumontuojami galingesni nei numatyta radiatoriai;

 Radiatoriai ar gyvatukas perkeliami į kitą vietą.

 

Nelegaliai atlikę šildymo ir karšto vandens sistemos remonto ar rekonstrukcijos darbus, neliksite nepastebėti. E. Remeikis teigia, kad dažniausiai tokie nelegalios veikos atvejai paaiškėja išanalizavus šilumos suvartojimo pokyčius, gavus gyventojų skundus dėl žemos ar per aukštos temperatūros bute, dėl lėtai atbėgančio karšto vandens ir dėl to, kad iš čiaupo bėga vėsus vanduo.

 „Daugeliu atvejų, pasinaudojant šiuolaikinėmis priemonėmis ir prietaisais, net nepatekus į „įtartiną“ butą, galima nustatyti nelegalius sistemų pakeitimus. Tačiau pasitaiko atvejų, kai dėl didelio išradingumo pakeitimus aptikti yra gana sudėtinga“, – prisipažįsta Žirmūnų būsto direktorius.

„Mūsų praktikoje yra pasitaikę atvejų, kuomet vietoje gyvatuko, kurio tiesinis ilgis siekia keletą metrų, įrengiamas 30 ir daugiau metrų šildomų grindų kontūras. Akivaizdu, kad po tokios nelegalios intervencijos sistema visiškai išbalansuojama, kituose butuose karšto vandens tenka laukti labai ilgai, o kartais tinkamos temperatūros karštas vanduo apskritai neatbėga“, – aiškina E. Remeikis.

 

Aktualiausia senos statybos daugiabučių gyventojams

 

Žirmūnų būsto direktorius tokius sistemų „rekonstruotojus“ išskiria į tris įprastai praktikoje sutinkamas žmonių grupes: 

1) „gudruoliai“, kurie, suvokdami, kad pažeidžia sistemą, vis tiek siekia gyventi komfortiškiau kitų sąskaita; 

2) gyventojai, kurie jau įsigijo butą su pakeitimais; 

3) butų savininkai, kurie atliko darbus nežinodami tvarkos ir neįvertinę pasekmių (pvz., nusprendė rekonstruoti vonios kambarį, perkelti gyvatuką į patogesnę vietą, tradicinį gyvatuką pakeisti moderniomis „kopėtėlėmis“ ir pan.). 

E. Remeikis aiškina, kad gyvenant senos statybos daugiabučiame name svarbu suprasti, kad visa sistema suprojektuota ir įrengta kaip vientisas organizmas, joje nėra jokių individualiai butams skirtų sprendimų, todėl net menkiausias pakeitimas gali lemti virtinę sutrikimų kituose butuose.

„Svarbu paminėti, kad aukščiau pateikta informacija galioja senos statybos daugiabučiams. Tuo tarpu naujuose daugiabučiuose minėtos sistemos yra individualizuotos, todėl dažniausiai prietaisų pakeitimus galima atlikti be jokių apribojimų, tačiau, nepaisant to, visada privaloma pasitarti su namo valdytoju“. 

 

Keičiasi šilumos paskirstymo tvarka

        Nuo 2017 m. rugpjūčio mėn. įsigaliojo Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau - Komisijos) patvirtinti nauji šilumos paskirstymo metodai (VKEKK 2016 06 13 nutarimas Nr. O3-178). Už 2017 m. rugpjūčio mėn. sunaudotą šilumą gyventojams sąskaitos bus formuojamos pagal minėtus metodus, kuriuose yra esminių pakeitimų. Pažymėtina, kad skaičiuojant (skirstant) butų savininkams šilumos kiekį, skirstomas tik tas šilumos kiekis, kurį suskaičiuoja kiekvieno daugiabučio namo šilumos punkte įrengtas šilumos kiekio skaitiklis. Dėl naujų šilumos paskirstymo metodų taikymo, gyventojams papildomi mokesčiai nebus priskaičiuoti, tiesiog pasikeis name viso suvartoto šilumos kiekio paskirstymo tvarka.

Skaityti daugiau: Keičiasi šilumos paskirstymo tvarka