Pranešimas dėl katilo gedimo (2016-01-11)

Pranešame, kad 4 MW biokuro katilo gedimas pašalintas 2016 m. sausio 11 d.
Tuo pačiu informuojame vartotojus, kad dėl katilo gedimo kaina už šiluminę energiją vartotojams nesikeis.