Kaina nuo 2019-10-01

Vartotojų dėmesiui

 

Pranešame, kad vadovaujantis Šilumos ūkio įstatymu ir Šilumos kainų nustatymo metodikos nuostatomis, reglamentuojančiomis šilumos kainų perskaičiavimą, UAB „Pakruojo šiluma“ perskaičiavo šilumos kainą vartotojams.

Nuo 2019 m. spalio 01 d. šilumos kaina –5,25 ct/kWh (be PVM), iš jų:
    gyventojams - 5,72 ct/kWh (su 9 proc. PVM)
    kitiems vartotojams – 6,35 ct/kWh (su 21 proc. PVM)
Vartotojams, kurie karšto vandens tiekėju pasirinkę UAB „Pakruojo šiluma“:
     - karšto vandens kaina daugiabučiuose namuose - 6,60 Eur/m3 (be PVM), iš jų:

              gyventojams - 7,19 Eur/m3 (su 9 proc. PVM),
              kitiems vartotojams – 7,99 Eur/m3 (su 21 proc. PVM).
     - karšto vandens kaina ne daugiabučiuose pastatuose:

               kitiems vartotojams - 6,27 Eur/m3 (be PVM) arba 7,59 Eur/m3 (su 21 proc. PVM).

Karšto vandens skaitiklių aptarnavimas - 0,90 Eur/vart. (be PVM) arba 1,09 Eur/vart. (su 21 proc. PVM).