Individualaus reguliavimo pranašumas, įdiegus šilumos punktus 
daugiaaukščio gyvenamojo namo butuose 
(Analitinė studija)
 
TURINYS 
 
1.  Santrauka 
2.  Istorinė pastato techninių charakteristikų bei energetinio ūkio apžvalga  
2.1.  Prieš pastato renovaciją 
Skaitikliai ir mokesčiai 
2.2.  Pirmas renovacijos etapas 
2.3.  Antras renovacijos etapas 
2.4.  Po pastato renovacijos 
3.  Technologinis inžinerinių sistemų renovavimo sprendimas 
4.  Šilumos suvartojimo sutaupymas po atskirų renovacijos etapų
4.1.  Šilumos suvartojimo sutaupymas, įrengus automatizuotus šilumos punktus 
butuose
4.2.  Šilumos suvartojimo sutaupymas, apšiltinus daugiabutį
4.3.  Karšto vandens sutaupymai, įrengus automatizuotus šilumos punktus butuose 
5.  Investicijų poreikis daugiabučio renovacijai 
6.  Rezultatų apibendrinimas. Sutaupymo apimtys. Išvados
 
 
 
1. Santrauka 
 
Darbo tikslas įrodyti, kad inžinerinių sistemų atnaujinimo optimalūs sprendiniai, diegiant individualias butų šildymo ir karšto vandens ruošimo sistemas ir apskaitą, yra efektyvi ir esminė kompleksinio pastato renovavimo dalis. Susidaręs visuomės stereotipas ir tiksliniai užsakomieji straipsniai žiniasklaidoje, kad tik dujinis šildymas yra panacėja, sudaranti galimybes vartoti tiek kiek nori ir mokėti tik už tai, yra sugriaunami iš pagrindų. Pastaruoju metu daugumos Lietuvos 
šilumos tiekimo įmonių, vartojančių pigų vietinį kurą, kainos yra žymiai mažesnės, negu gaminant šilumą vietinėse dujinėse katilinėse. 
Gauti rezultatai rodo, kad centarlizuoto šilumos tiekimo sistemos ir inžineriniai sprendimai pastatuose, leidžia neteršti aplinkos, puikiai reguliuotis pagal poreikį ir mokėti už tai, ką sunaudojai. Bendri šilumos ir mokėjimų sumažėjimo rezultatai rodo kelią, kuriuo reikia eiti vykdant kompleksinę pastatų renovaciją. 
 
Likusį informaciją patalpinta šioje byloje