V. MAZURONIS: URĖDIJŲ ATĖJIMAS Į BIOKURO BIRŽĄ UŽTIKRINS KONKURENCINGAS KAINAS 

 

   Aplinkos ministras Valentinas Mazuronis pavedė Generalinei miškų urėdijai nuo 2014 m. sausio 1 d. organizuoti urėdijose skiedrų gamybą iš miško kirtimų atliekų, o pagamintas skiedras pateikti rinkai konkurencingomis kainomis. Tokiu sprendimu, pirmiausia siekiama padidinti konkurenciją medienos biokuro rinkoje, tuo pačiu sudaryti sąlygas biokuro vartotojams palankesnėmis sąlygomis apsirūpinti kuru. Tai leistų šilumos tiekėjams daugiau naudoti biokuro ir sumažinti šildymo kaštus galutiniams šilumos vartotojams. „Urėdijų dalyvavimas biokuro gamyboje užtikrins, kad skiedros biržai bus tiekiamos konkurencinga kaina. Mažesnės kainos veiks visą biržą ir neleis nesąžiningiems pardavėjams diktuoti savo sąlygų. Urėdijos jau seniai įrodė, kad gali dirbti našiai, o didesnė konkurencija visuomet naudinga galutiniam vartotojui“, – sako aplinkos ministras Valentinas Mazuronis.

 
   Numatyta, kad pagamintas skiedras, kaip biokuro produktą, miškų urėdijos turėtų parduoti konkurencingomis kainomis per pradėjusią veikti Energijos išteklių biržą BALTPOOL, kurioje biokuro produktų pardavimo apimtys nuolat auga. Iki šiol miškų urėdijos skiedrų negamino ir rinkai neteikė. Miškų urėdijos parduodavo tik pačias miško kirtimų atliekas, kaip žaliavą skiedrų gamybai. Toliau stiprinant kompleksinę miškų ūkio veiklą ir siekiant racionaliau panaudoti medienos išteklius, Vyriausybės patvirtintoje Nacionalinėje miškų ūkio sektoriaus plėtros 2012-2020 metų programoje numatyta miško kirtimo atliekų gamybos apimtis nuolat didinti iki 500 tūkst. kub. m 2020 metais.
   Miškų urėdijos dalį šių kirtimo atliekų pateiks rinkai nebe žaliavos, o skiedrų pavidalu. Toks žingsnis neužkirs kelio smulkiesiems biokuro tiekėjams dalyvauti biokuro rinkoje, o priešingai – sudarys atsvarą stambiesiems biokuro tiekėjams, šiuo metu dominuojantiems rinkoje.

Visuomenės informavimo skyrius
2013-11-12