Aktualu

Dėl šilumos kainos 2015 m. lapkričio mėn.

 

      Pranešame, kad už 2015 m. spalio mėn. vartotojams pateiktuose šilumos mokėjimo už šiluminę energiją pranešimuose, dėl techninės klaidos, buvo klaidingai nurodyta šilumos kaina, vietoje 6.82 ct/kWh  nurodyta 8.20 Eur ct/kWh. 

 

      Papildomai informuojame, kad šilumos kaina vartotojams už 2015 m. lapkričio mėn. yra 6.82 euro ct/kWh be PVM (0,0682 Eur/kWh be PVM).

 

      Atsiprašome už klaidinančią informaciją.

 

      Išsamesnę informaciją apie taikomas kainas galima rasti nurodytu adresu Galiojanti kaina 

DĖL ŠILUMOS TIEKIMO PAKRUOJO M.

     

      Dėl Pakruojo RK 4 MW katilo gedimo lapkričio 17 – 19 d. buvo įjungtas rezervinis katilas. Perjungimo metu šildymo tinkle buvo  šilumnešio temperatūrų svyravimai. Vartotojai, kurie turi automatizuotus šilumos punktus, tų svyravimų nepajuto, o rankinio valdymo punktuose buvo temperatūrų svyravimų.

      Atsiprašome už vartotojams sudarytus nepatogumus. 

Aktuali informacija, vartotojams laiku neapmokėjus sąskaitų

Aktuali informacija, vartotojams laiku neapmokėjus sąskaitų

 

     Vartotojai, laiku neatsiskaitę už suteiktą šiluminę energiją, karštą vandenį bei šilumos punktų priežiūrą yra laikomi skolininkais. Atsiskaitymo terminas– iki po ataskaitinio mėnesio paskutinės dienos.
     Skolininkams, laiku neatsiskaičiusiems už paslaugas, yra skaičiuojami delspinigiai – 0,02 proc. už kiekvieną pradelstą dieną 6 mėn. laikotarpyje. Įsiskolinimui viršijus 6 mėn. terminą, skaičiuojamos 5 proc. metinės palūkanos.
     Įsiskolinimui viršijus 500 Lt, rašomi skolininkams įspėjimai, neturint galimybių skolos apmokėti, siūloma sudaryti įsiskolinimo apmokėjimo sutartį.
     Įsiskolinimui viršijus 1000 Lt, nesant sudarytai įsiskolinimo apmokėjimo sutarčiai, skolos yra perduodamos į teismą, vėliau pasirinktai antstolių kontorai.
     Vartotojai, ilgą laiką nemokantys už paslaugas, pastoviai nevykdantys įsiskolinimo apmokėjimo sutarčių sąlygų, perduodami skolų išieškojimo tarnyboms.

Skolų išieškojimas (UAB „Skolų departamentas“)

UAB „Pakruojo šiluma“ š. m. kovo 26 d. pasirašė Reikalavimo perleidimo sutartį Nr. SP/14/03/26/1 su UAB „Skolų departamentas“. Skolos priėmimo-perdavimo aktu Nr. 2, prie minėtos sutarties, 2014 m. balandžio 16 d. perleido Jūsų skolos išieškojimą UAB „Skolos departamentas“ (perduotos skolos dydis nurodytas sąskaitoje). Informuojame, kad Reikalavimo perleidimo sutarties sudarymas nepažeidžia Skolininko (t. y. Jūsų kaip vartotojo) ir UAB „Pakruojo šiluma“ sutartinių įsipareigojimų vykdymo (Šilumos vartojimo pirkimo-pardavimo sutartis).

Pateikiame perskaičiuotas 2014 m. balandžio mėnesio mokėjimo už šiluminę energiją pranešimą. Anksčiau gautas pranešimas – negaliojantis. Šiame mokėjimo  pranešime – yra atskirta mokėtina suma UAB „Pakruojo šiluma“ bei   UAB „Skolos departamentas“.

Kviečiame studijuoti Šilumos energetika ir technologijos studijų programą

Kviečiame studijuoti

Šilumos energetika  ir technologijos 

studijų programą   Kauno technologijos universiteto

Mechanikos inžinerijos ir dizaino fakultete.

Galimos valstybės finansuojamos vietos,

tame tarpe su tiksliniu finansavimu (viso 43 vietos).

Tai nemokamas mokslas ir  iš anksto garantuotos

darbo vietos!

Privalumai: paklausi ir universali specialybė, solidus    atlyginimas, įvairiapusės karjeros perspektyvos!

  http://ktu.edu/turinys/bakalauro-studiju-programos#Tikslinisfinansavimas    

AM 2013-11-13 pranešimas

  

V. MAZURONIS: URĖDIJŲ ATĖJIMAS Į BIOKURO BIRŽĄ UŽTIKRINS KONKURENCINGAS KAINAS 

 

   Aplinkos ministras Valentinas Mazuronis pavedė Generalinei miškų urėdijai nuo 2014 m. sausio 1 d. organizuoti urėdijose skiedrų gamybą iš miško kirtimų atliekų, o pagamintas skiedras pateikti rinkai konkurencingomis kainomis. Tokiu sprendimu, pirmiausia siekiama padidinti konkurenciją medienos biokuro rinkoje, tuo pačiu sudaryti sąlygas biokuro vartotojams palankesnėmis sąlygomis apsirūpinti kuru. Tai leistų šilumos tiekėjams daugiau naudoti biokuro ir sumažinti šildymo kaštus galutiniams šilumos vartotojams. „Urėdijų dalyvavimas biokuro gamyboje užtikrins, kad skiedros biržai bus tiekiamos konkurencinga kaina. Mažesnės kainos veiks visą biržą ir neleis nesąžiningiems pardavėjams diktuoti savo sąlygų. Urėdijos jau seniai įrodė, kad gali dirbti našiai, o didesnė konkurencija visuomet naudinga galutiniam vartotojui“, – sako aplinkos ministras Valentinas Mazuronis.

Skaityti daugiau: AM 2013-11-13 pranešimas