Aktualu

Dėl šilumos kainų dedamųjų nustatymo vartotojams

Šilumos vartotojų dėmesiui:

Kainų komisija nustatė, kad Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 3 d. nutarimu Nr. T-322 patvirtintos kainų dedamosios yra su pažeidimais. Pakruojo rajono savivaldybės taryba artimiausiame posėdyje tvirtins šilumos kainų dedamąsias ir jas suderinus su Komisija bus taikomos šilumos vartotojams. Planuojame, kad šilumos kaina vartotojams nuo š. m. kovo 1 d. pigs 0,11 ct/kWh lyginant su galiojančia kaina.

 

UAB „Pakruojo šiluma“ administracija

2016 m. vasario 8 d.

Dėl mokėjimo pranešimų gavimo

    El. paštu mokėjimo pranešimus gausite žymiai greičiau ir saugiau. Nekils nesusipratimų dėl negautų mokėjimo pranešimų ar vėluojančių mokėjimų.
 

Pranešimas dėl katilo gedimo (2016-01-11)

Pranešame, kad 4 MW biokuro katilo gedimas pašalintas 2016 m. sausio 11 d.
Tuo pačiu informuojame vartotojus, kad dėl katilo gedimo kaina už šiluminę energiją vartotojams nesikeis.

Pranešimas apie katilo gedimą (2015-01-06)

Dėl katilo gedimo galimi šilumnešio temperatūrų svyravimai

Dėl šilumos kainos 2015 m. lapkričio mėn.

 

      Pranešame, kad už 2015 m. spalio mėn. vartotojams pateiktuose šilumos mokėjimo už šiluminę energiją pranešimuose, dėl techninės klaidos, buvo klaidingai nurodyta šilumos kaina, vietoje 6.82 ct/kWh  nurodyta 8.20 Eur ct/kWh. 

 

      Papildomai informuojame, kad šilumos kaina vartotojams už 2015 m. lapkričio mėn. yra 6.82 euro ct/kWh be PVM (0,0682 Eur/kWh be PVM).

 

      Atsiprašome už klaidinančią informaciją.

 

      Išsamesnę informaciją apie taikomas kainas galima rasti nurodytu adresu Galiojanti kaina 

DĖL ŠILUMOS TIEKIMO PAKRUOJO M.

     

      Dėl Pakruojo RK 4 MW katilo gedimo lapkričio 17 – 19 d. buvo įjungtas rezervinis katilas. Perjungimo metu šildymo tinkle buvo  šilumnešio temperatūrų svyravimai. Vartotojai, kurie turi automatizuotus šilumos punktus, tų svyravimų nepajuto, o rankinio valdymo punktuose buvo temperatūrų svyravimų.

      Atsiprašome už vartotojams sudarytus nepatogumus.