Aktualu

Legioneliozės profilaktikos ir kontrolės darbų legioneliozės rizikos vietose atlikimo rekomendacijos

Legioneliozės profilaktikos ir kontrolės darbų legioneliozės rizikos vietose atlikimo rekomendacijos

Pranešimas apie katilo gedimą (2017 m. sausio 26-30 dienomis)

Dėl biokuro katilo gedimo š.m. sausio 26-30 dienomis galimi didesni šilumnešio temperatūros svyravimai.

Atsiprašome už galimus nepatogumus.

Dėl šilumos kainų dedamųjų nustatymo vartotojams

Šilumos vartotojų dėmesiui:

Kainų komisija nustatė, kad Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 3 d. nutarimu Nr. T-322 patvirtintos kainų dedamosios yra su pažeidimais. Pakruojo rajono savivaldybės taryba artimiausiame posėdyje tvirtins šilumos kainų dedamąsias ir jas suderinus su Komisija bus taikomos šilumos vartotojams. Planuojame, kad šilumos kaina vartotojams nuo š. m. kovo 1 d. pigs 0,11 ct/kWh lyginant su galiojančia kaina.

 

UAB „Pakruojo šiluma“ administracija

2016 m. vasario 8 d.

Dėl mokėjimo pranešimų gavimo

    El. paštu mokėjimo pranešimus gausite žymiai greičiau ir saugiau. Nekils nesusipratimų dėl negautų mokėjimo pranešimų ar vėluojančių mokėjimų.
 

Pranešimas dėl katilo gedimo (2016-01-11)

Pranešame, kad 4 MW biokuro katilo gedimas pašalintas 2016 m. sausio 11 d.
Tuo pačiu informuojame vartotojus, kad dėl katilo gedimo kaina už šiluminę energiją vartotojams nesikeis.

Pranešimas apie katilo gedimą (2015-01-06)

Dėl katilo gedimo galimi šilumnešio temperatūrų svyravimai