Aktualu

Pranešimas dėl katilo gedimo (2016-01-11)

Pranešame, kad 4 MW biokuro katilo gedimas pašalintas 2016 m. sausio 11 d.
Tuo pačiu informuojame vartotojus, kad dėl katilo gedimo kaina už šiluminę energiją vartotojams nesikeis.

Pranešimas apie katilo gedimą (2015-01-06)

Dėl katilo gedimo galimi šilumnešio temperatūrų svyravimai

Dėl šilumos kainos 2015 m. lapkričio mėn.

 

      Pranešame, kad už 2015 m. spalio mėn. vartotojams pateiktuose šilumos mokėjimo už šiluminę energiją pranešimuose, dėl techninės klaidos, buvo klaidingai nurodyta šilumos kaina, vietoje 6.82 ct/kWh  nurodyta 8.20 Eur ct/kWh. 

 

      Papildomai informuojame, kad šilumos kaina vartotojams už 2015 m. lapkričio mėn. yra 6.82 euro ct/kWh be PVM (0,0682 Eur/kWh be PVM).

 

      Atsiprašome už klaidinančią informaciją.

 

      Išsamesnę informaciją apie taikomas kainas galima rasti nurodytu adresu Galiojanti kaina 

DĖL ŠILUMOS TIEKIMO PAKRUOJO M.

     

      Dėl Pakruojo RK 4 MW katilo gedimo lapkričio 17 – 19 d. buvo įjungtas rezervinis katilas. Perjungimo metu šildymo tinkle buvo  šilumnešio temperatūrų svyravimai. Vartotojai, kurie turi automatizuotus šilumos punktus, tų svyravimų nepajuto, o rankinio valdymo punktuose buvo temperatūrų svyravimų.

      Atsiprašome už vartotojams sudarytus nepatogumus. 

Aktuali informacija, vartotojams laiku neapmokėjus sąskaitų

Aktuali informacija, vartotojams laiku neapmokėjus sąskaitų

 

     Vartotojai, laiku neatsiskaitę už suteiktą šiluminę energiją, karštą vandenį bei šilumos punktų priežiūrą yra laikomi skolininkais. Atsiskaitymo terminas– iki po ataskaitinio mėnesio paskutinės dienos.
     Skolininkams, laiku neatsiskaičiusiems už paslaugas, yra skaičiuojami delspinigiai – 0,02 proc. už kiekvieną pradelstą dieną 6 mėn. laikotarpyje. Įsiskolinimui viršijus 6 mėn. terminą, skaičiuojamos 5 proc. metinės palūkanos.
     Įsiskolinimui viršijus 500 Lt, rašomi skolininkams įspėjimai, neturint galimybių skolos apmokėti, siūloma sudaryti įsiskolinimo apmokėjimo sutartį.
     Įsiskolinimui viršijus 1000 Lt, nesant sudarytai įsiskolinimo apmokėjimo sutarčiai, skolos yra perduodamos į teismą, vėliau pasirinktai antstolių kontorai.
     Vartotojai, ilgą laiką nemokantys už paslaugas, pastoviai nevykdantys įsiskolinimo apmokėjimo sutarčių sąlygų, perduodami skolų išieškojimo tarnyboms.

Skolų išieškojimas (UAB „Skolų departamentas“)

UAB „Pakruojo šiluma“ š. m. kovo 26 d. pasirašė Reikalavimo perleidimo sutartį Nr. SP/14/03/26/1 su UAB „Skolų departamentas“. Skolos priėmimo-perdavimo aktu Nr. 2, prie minėtos sutarties, 2014 m. balandžio 16 d. perleido Jūsų skolos išieškojimą UAB „Skolos departamentas“ (perduotos skolos dydis nurodytas sąskaitoje). Informuojame, kad Reikalavimo perleidimo sutarties sudarymas nepažeidžia Skolininko (t. y. Jūsų kaip vartotojo) ir UAB „Pakruojo šiluma“ sutartinių įsipareigojimų vykdymo (Šilumos vartojimo pirkimo-pardavimo sutartis).

Pateikiame perskaičiuotas 2014 m. balandžio mėnesio mokėjimo už šiluminę energiją pranešimą. Anksčiau gautas pranešimas – negaliojantis. Šiame mokėjimo  pranešime – yra atskirta mokėtina suma UAB „Pakruojo šiluma“ bei   UAB „Skolos departamentas“.