ERPF Logo

2013 m. lapkričio 14 d.

 

ĮGYVENDINAMAS PROJEKTAS „PAKRUOJO MIESTO ŠILUMOS TIEKIMO TINKLO REKONSTRUKCIJA II ETAPAS“

 

UAB „Pakruojo šiluma“ šių metų lapkričio mėnesį pradėjo įgyvendinti šilumos tiekimo infrastruktūros modernizavimo projektą - „Pakruojo miesto šilumos tiekimo tinklo rekonstrukcija II etapas“, nr. VP2-4.2-ŪM-02-K-03-007. Jo metu bus modernizuota 451,1 m esamų CŠT tinklų atkarpų, nutiesta 98,4 m naujų atkarpų ir nauja 160 m ilgio atkarpa, sujungianti dabar hidrauliškai esamus atskirus CŠT tinklus. Projekto metu bus nutiesta 709,5 m naujų tinklų.

 

Projektas įgyvendinamas pagal ekonomikos augimo veiksmų programos priemonę VP2-4.2-ŪM-02-K „Šilumos sistemos modernizavimas ir plėtra“ ir bus iš dalies finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis. Bendra projekto darbų vertė – 635 357 Lt. Europos Sąjungos struktūrinių fondų parama projektui sieks iki 317 678 Lt.

Sėkmingai įgyvendinus projektą bus sujungti hidrauliškai atskiri CŠT tinklai, užtikrintas šilumos tiekimo paslaugos patikimumas, saugumas ir efektyvumas, padidinta šilumos gamyba iš atsinaujinančių energijos išteklių Pakruojo mieste. Šiluma užtikrintai ir patikimai bus tiekiama 1467 šilumos vartotojų.

Šilumos tiekimo trasų projektavimo ir statybos darbus atlieka UAB „Energijos taupymo centras“. Projektą planuojama užbaigti iki 2014 metų birželio mėnesio pabaigos.