ERPF Logo

2014 m. balandžio 30 d.

 

BAIGTAS ĮGYVENDINTI  PROJEKTAS „PAKRUOJO MIESTO ŠILUMOS TIEKIMO TINKLO REKONSTRUKCIJA II ETAPAS“

 

UAB „Pakruojo šiluma“ šių metų balandžio mėnesį baigė įgyvendinti šilumos tiekimo infrastruktūros modernizavimo projektą - „Pakruojo miesto šilumos tiekimo tinklo rekonstrukcija II etapas“, nr. VP2-4.2-ŪM-02-K-03-007. Jo metu buvo modernizuota 494 m esamų CŠT tinklų atkarpų, nutiesta 105 m naujų atkarpų ir nauja 163 m ilgio atkarpa, sujungianti dabar hidrauliškai esamus atskirus CŠT tinklus. Projekto metu buvo nutiesta 762 m naujų tinklų.

 

Projektas įgyvendintas pagal ekonomikos augimo veiksmų programos priemonę VP2-4.2-ŪM-02-K „Šilumos sistemos modernizavimas ir plėtra“ ir buvo iš dalies finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis. Bendra projekto darbų vertė – 604 600 Lt. Europos Sąjungos struktūrinių fondų parama projektui siekia iki 302 300 Lt.

Sėkmingai įgyvendinus projektą buvo sujungti hidrauliškai atskiri CŠT tinklai, užtikrintas šilumos tiekimo paslaugos patikimumas, saugumas ir efektyvumas, padidinta šilumos gamyba iš atsinaujinančių energijos išteklių Pakruojo mieste. Šiluma užtikrintai ir patikimai bus tiekiama 1467 šilumos vartotojų.

Šilumos tiekimo trasų projektavimo ir statybos darbus atliko UAB „Energijos taupymo centras“.