ERPF Logo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011 m. liepos 23 d.

 

ĮGYVENDINAMAS ŠILUMOS TIEKIMO TRASŲ RENOVAVIMO PROJEKTAS PAKRUOJO MIESTE

 

UAB „Pakruojo šiluma“ šių metų kovo mėnesį pradėjo įgyvendinti šilumos tiekimo infrastruktūros modernizavimo projektą - „Pakruojo miesto centralizuoto šilumos tiekimo tinklų rekonstrukcija“. Jo metu bus modernizuota 2731,95 m (DN 100-250 mm) susidėvėjusių šilumos tiekimo trasų Pakruojo mieste.

 

                      Projektas įgyvendinamas pagal ekonomikos augimo veiksmų programos priemonę „Šilumos tiekimo sistemos ir plėtra“ ir bus iš dalies finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis. Bendra projekto darbų vertė - 2,295 mln. Lt. Europos Sąjungos struktūrinių fondų parama projektui sieks iki 1,1457 mln. Lt.

Sėkmingai įgyvendinus projektą bus padidintas šilumos tiekimo efektyvumas, užtikrintas saugus šilumos tiekimas vartotojams, taip pat sutaupyta gamtinių išteklių. Numatoma, kad užbaigus darbus modernizuojamuose tinkluose šilumos nuostoliai dėl geresnių izoliacijos savybiu sumažės iki 61 proc., o šiluma užtikrintai bus tiekiama 1572 šilumos vartotojų.

Šilumos tiekimo trasų projektavimo ir statybos darbus atlieka UAB „Energijos taupymo centras“. Projektą planuojama užbaigti iki 2012 metų pabaigos..