ERPF Logo 

2012 m. spalio 19 d.

 

PAKRUOJO MIESTE BAIGTAS ĮGYVENDINTI ŠILUMOS TIEKIMO TRASŲ RENOVAVIMO PROJEKTAS

 

                 UAB„Pakruojo šiluma“ šių metų rugsėjo mėnesį baigė įgyvendinti šilumos tiekimo infrastruktūros modernizavimo projektą - „Pakruojo miesto centralizuoto šilumos tiekimo tinklų rekonstrukcija“. 

                   Jo metu buvo modernizuota 2731,95 m DN 100-250 mm senų susidėvėjusių šilumos tiekimo trasų Pakruojo mieste, vietoj senų susidėvėjusių vamzdžių buvo nutiesta iš viso 5,998 km naujų DN 40-250 mm vamzdžių.

 

Projektas įgyvendinamas pagal ekonomikos augimo veiksmų programos priemonę „Šilumos tiekimo sistemos ir plėtra“ ir yra iš dalies finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis. Bendra projekto darbų vertė - 2,295 mln. Lt (be PVM). Europos Sąjungos  struktūrinių fondų parama projektui siekia iki 1,1457 mln. Lt.

Įgyvendintas projektas leis padidinti šilumos tiekimo ęfektyvumą, užtikrinti saugų šilumos tiekimą vartotojams, taip pat sutaupyti gamtinių išteklių. Numatoma, kad modernizuotuose tinkluose šilumos nuostoliai dėl geresnių izoliacijos savybių sumažės iki 61 proc., o šiluma užtikrintai bus tiekiama 1572 šilumos vartotojams.

                    Šilumos tiekimo trasų projektavimo ir statybos darbus atliko UAB „Energijos taupymo centras“.