Vartotojams

 

Aktuali informacija vartotojams, laiku neapmokėjusiems sąskaitų

 

Skolininkai - vartotojai, laiku neatsiskaitę už suteiktą šiluminę energiją, karštą vandenį bei šilumos punktų priežiūrą. Atsiskaitymo terminas - iki po ataskaitinio mėnesio paskutinės dienos.

Skolininkams, laiku neatsiskaičiusiems už paslaugas, yra skaičiuojami delspinigiai – 0,02 proc. už kiekvieną pradelstą dieną 6 mėn. laikotarpyje. Įsiskolinimui viršijus 6 mėn. terminą, skaičiuojamos 5 proc. metinės palūkanos.
Įsiskolinimui viršijus 200 Eur sumą, skolininkams rašomi įspėjimai, neturint galimybių skolos apmokėti, siūloma sudaryti įsiskolinimo apmokėjimo sutartį. Nesudarius įsiskolinimo apmokėjimo sutarties, skolos yra perduodamos į teismą, vėliau pasirinktai antstolių kontorai.