Kaina nuo 2017-09-01

Pranešame, kad vadovaujantis Šilumos ūkio įstatymu ir Šilumos kainų nustatymo metodikos nuostatomis, reglamentuojančiomis šilumos kainų perskaičiavimą, UAB „Pakruojo šiluma“ perskaičiavo šilumos kainą vartotojams.

Nuo 2017 m. rugsėjo 01 d. šilumos kaina –6,72 ct/kWh (be PVM) arba 8,13 ct/kWh (su 21 proc. PVM)
Vartotojams, kurie karšto vandens tiekėju pasirinkę UAB „Pakruojo šiluma“:
     - karšto vandens kaina daugiabučiuose namuose - 7,06 Eur/m3 (be PVM) arba 8,54 Eur/m3 (su 21 proc. PVM).

     - karšto vandens kaina ne daugiabučiuose pastatuose:

               kitiems vartotojams - 6,75 Eur/m3 (be PVM) arba 8,17 Eur/m3 (su 21 proc. PVM).

Karšto vandens skaitiklių aptarnavimas - 0,90 Eur/vart. (be PVM) arba 1,09 Eur/vart. (su 21 proc. PVM).