Kaina nuo 2020-03-01

Pranešame, kad vadovaujantis Šilumos ūkio įstatymu ir Šilumos kainų nustatymo metodikos nuostatomis, reglamentuojančiomis šilumos kainų perskaičiavimą, UAB „Pakruojo šiluma“ perskaičiavo šilumos kainą vartotojams.

Nuo 2020 m. kovo 01 d. šilumos kaina –5,84 ct/kWh (be PVM), iš jų:
    gyventojams - 6,37 ct/kWh (su 9 proc. PVM)
    kitiems vartotojams – 7,07 ct/kWh (su 21 proc. PVM)
Vartotojams, kurie karšto vandens tiekėju pasirinkę UAB „Pakruojo šiluma“:
     - karšto vandens kaina daugiabučiuose namuose - 6,69 Eur/m3 (be PVM), iš jų:

              gyventojams - 7,27 Eur/m3 (su 9 proc. PVM),
              kitiems vartotojams – 8,07 Eur/m3 (su 21 proc. PVM).
     - karšto vandens kaina ne daugiabučiuose pastatuose:

               kitiems vartotojams - 6,34 Eur/m3 (be PVM) arba 7,67 Eur/m3 (su 21 proc. PVM).

Karšto vandens skaitiklių aptarnavimas - 0,90 Eur/vart. (be PVM) arba 1,09 Eur/vart. (su 21 proc. PVM).